langol.pl » Biznes » Proces produkcji » transportować w całości

Transportować w całości po angielsku

transportować w całości: ship in one piece Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ship":

wychodzące dostawy outgoing shipments

Ze słowem "one":

przekroczyć czyjeś możliwości outstrip someone's abilities
przekroczyć czyjeś możliwości na zrobienie czegoś outstrip someone's ability to do something
produkcja jednorazowa one-off production

Ze słowem "piece":

obrabiany element workpiece
obrabiana część workpiece
praca akordowa piece-work
  Langol.pl