langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » transport morski

Transport morski po angielsku

transport morski: carriage by sea Szukaj w Google
a także:
- sea transport

Inne:

transport lotniczy air freight
dokumenty przewozowe shipping documents
transport drogowy haulage

Ze słowem "carriage":

umowa przewozu contract of carriage
transport carriage
przewoźne opłacone carriage paid

Ze słowem "sea":

zaplombować seal
opieczentować seal
opieczętować kontener seal a container
otwarte morze high seas
pełne morze high seas

Ze słowem "transport":

podczas transportu in transit
transport haul
transportować haul
transport drogowy transportation by road
firma transportu drogowego haulier
firma transportu drogowego trucking company
transport śródlądowy inland waterway transport
transport barką transport by barge
przedsiębiorstwo transportu morskiego shipping company
list przewozowy dla transportu kombinowanego combined transport bill of lading
transportować transport
transport kolejowy transport by rail
samolot transportowy transport plane
opłaty transportowe porterage
transport drogowy road transport
transport lotniczy air cargo

Ze słowem "morski":

agent morski shipping agent
  Langol.pl