langol.pl » Biznes » Handel » towary w konsygnacji

Towary w konsygnacji po angielsku

towary w konsygnacji: goods on consignment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "goods":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
towary przemysłowe manufactured goods
produkty przemysłowe manufactured goods
produkty rolne farm goods
niesprzedany towar unsold goods
towary podlegające ocleniu dutiable goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary na składzie goods in stock
partia towaru lot of goods

Ze słowem "towary":

towary na sprzedaż merchandise
towary niższej jakości seconds
  Langol.pl