langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » towary utracone w czasie załadunku

Towary utracone w czasie załadunku po angielsku

towary utracone w czasie załadunku: product loss during loading Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "loading":

przeładunek transloading
czynności wyładowcze unloading operations
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
miejsce załadunku loading area
jednostka załadowcza loading area
jednostka załadowcza loading unit

Ze słowem "towary":

odprawiać towary clear the goods
wysyłać towary send goods
wysyłać towary ship goods
  Langol.pl