langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » towary trwałego użytku

Towary trwałego użytku po angielsku

towary trwałego użytku: durable goods Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
dobra produkcyjne producer goods
dobra pośrednie producer goods
środki produkcji capital goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji producer goods
dobra publiczne public goods
dobra społeczne merit goods
dobra publiczne merit goods
  Langol.pl