langol.pl » Biznes » Handel » towary podlegające ocleniu

Towary podlegające ocleniu po angielsku

towary podlegające ocleniu: dutiable goods Szukaj w Google

Inne:

produkty przemysłowe manufactured goods
towary przemysłowe manufactured goods

Ze słowem "dutiable":

podlegający ocleniu dutiable

Ze słowem "goods":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
produkty rolne farm goods
niesprzedany towar unsold goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary na składzie goods in stock
towary w konsygnacji goods on consignment
partia towaru lot of goods

Ze słowem "towary":

towary na sprzedaż merchandise
towary niższej jakości seconds
  Langol.pl