langol.pl » Biznes » Handel » towary na składzie

Towary na składzie po angielsku

towary na składzie: goods in stock Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "goods":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
towary przemysłowe manufactured goods
produkty przemysłowe manufactured goods
produkty rolne farm goods
niesprzedany towar unsold goods
towary podlegające ocleniu dutiable goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary w konsygnacji goods on consignment
partia towaru lot of goods

Ze słowem "stock":

zapasy towarów stock of merchandise
sklep specjalistyczny sprzedający [coś] stockist of [sth]
sklep branżowy [czegoś] stockist of [sth]
księgarnia naukowa stockist of scientific books
magazyn stock room
do wyczerpania zapasów while stocks last
z magazynu from stock
zasoby towaru [x] są wyczerpane [x] is out of stock
na składzie in stock, on stock
mieć [coś] na składzie to have [sth] on stock
uzupełniać zasoby [czegoś] stock with [sth]
zaopatrywać się w [coś] stock with [sth]
wystarczające zapasy ample stocks
do wyczerpania asortymentu while stocks last

Ze słowem "towary":

towary na sprzedaż merchandise
towary niższej jakości seconds
  Langol.pl