langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » towary konsumpcyjne

Towary konsumpcyjne po angielsku

towary konsumpcyjne: consumer goods Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "consumer":

konsument consumer
potrzeby konsumentów consumer wants
zaspokoić potrzeby konsumentów satisfy consumer wants

Ze słowem "goods":

towary goods
dobra produkcyjne producer goods
dobra pośrednie producer goods
środki produkcji capital goods
kapitałowe dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji producer goods
towary trwałego użytku durable goods
dobra publiczne public goods
dobra społeczne merit goods
dobra publiczne merit goods
  Langol.pl