langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » towar do natychmiastowej dostawy

Towar do natychmiastowej dostawy po angielsku

towar do natychmiastowej dostawy: spot goods Szukaj w Google

"spot goods" to także:

- towar loco
- towary do natychmiastowej sprzedaży

Inne:

Ze słowem "spot":

towar do natychmiastowej dostawy spot goods
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price

Ze słowem "goods":

towar rzeczywisty actual goods
towar fizyczny actual goods

Ze słowem "towar":

giełda towarowa commodity exchange
towar rzeczywisty actuals
towar fizyczny actuals
przyjąc dostawę [jakiegoś towaru] take delivery of [some good]
spekulant giełdy towarowej comodity trader
towarzystwo mieszkaniowe building society
  Langol.pl