langol.pl » Ogólne » Ogólne » to na pewno nie jest tak!

To na pewno nie jest tak! po angielsku

to na pewno nie jest tak!: this is definitely not the case! Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "this":

maczałeś w tym palce? is this your handiwork?
to twoja robota? (pejoratywnie) is this your handiwork?
jak w niniejszym przypadku as in this case
niniejszym informujemy this is to inform you
niniejszym listem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]

Ze słowem "not":

węzeł knot
pojęcie notion
przeświadczenie notion
zadzierający nosa snotty
zasmarkany snotty
[coś] mogłoby być przydatne [sth] might not go amiss
nie dotyczy does not apply
nic wartościowego nothing of value
bazgrać notatki w terminarzu scrawl notes in a day planner

Ze słowem "pewno":

być na pewno martwym be as dead as a doornail
pewność siebie self-confidence
stopień niepewności degree of uncertainty
  Langol.pl