langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » testy sprawdzania umiejętności

Testy sprawdzania umiejętności po angielsku

testy sprawdzania umiejętności: skill tests Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "skill":

niewykwalifikowany unskilled
niewykwalifikowany pracownik unskilled worker
wykwalifikowany technik skilled technician
wykwalifikowany skilled
przyuczony semi-skilled
umiejętności skills
sprawności skills
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
praktyczne przekazywanie umiejętności personal skills instruction
analiza umiejętności skills analysis
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
pracownik niewykwalifikowany unskilled worker
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
praca wykwalifikowana skilled work
pracownicy wykwalifikowani skilled workers
dobre umiejętności interpersonalne good interpersonal skills
zdolności organizacyjne organizational skills
umiejętności organizacyjne organizational skills
zdolności planowania planning skills
  Langol.pl