langol.pl » Biznes » Rachunkowość » test płynności

Test płynności po angielsku

test płynności: quick test ratio Szukaj w Google
a także:
- acid test

"quick test ratio" to także:

- wskaźnik szybkiej płynności

Inne:

wskaźnik finansowy financial ratio

Ze słowem "test":

wskaźnik szybkiej płynności acid test

Ze słowem "ratio":

wskaźnik rentowności operating ratio
wskaźnik zatrudnienia employee ratio
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
wskaźnik struktury finansowania gearing ratio
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
wskaźnik pożyczkowy gearing ratio
wskaźnik inwestycji investment ratio
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
deklaracja VAT VAT declaration
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
  Langol.pl