langol.pl » Biznes » Bankowość » terminowa transakcja walutowa

Terminowa transakcja walutowa po angielsku

terminowa transakcja walutowa: forward exchange Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "exchange":

kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "terminowa":

lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
przeterminowany stale
pożyczka krótkoterminowa short-term loan

Ze słowem "transakcja":

transakcja finansowa financial transaction
  Langol.pl