langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » terminowa dostawa

Terminowa dostawa po angielsku

terminowa dostawa: prompt delivery Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "prompt":

oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
szybka odpowiedź prompt reply

Ze słowem "delivery":

szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
  Langol.pl