langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » termin wykupu obligacji

Termin wykupu obligacji po angielsku

termin wykupu obligacji: bond's date of maturity Szukaj w Google

Inne:

termin wykupu redemption date
obligacja na okaziciela bearer bond

Ze słowem "date":

dzień rozliczeniowy settlement date (US)
dzień rozrachunkowy settlement date (US)
obligacje długoterminowe long-dated bonds
termin spłaty redemption date
antydatować backdate

Ze słowem "maturity":

termin płatności (obligacji) maturity
wykupić przed terminem redeem prior to maturity
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity

Ze słowem "termin":

walutowe kontrakty terminowe currency features
akcja terminowa term share
obligacje długoterminowe longs
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
długoterminowe papiery wartościowe longs
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe mediums
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
pożyczka krótkoterminowa call money
zwrot pożyczki krótkoterminowej repayment of call money
wykupić w określonym terminie repurchase within a specified period
przed terminem [X] prior to [X]
kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy futures contract
trasakcja terminowa futures contract
giełdowy handel terminowy forward dealing
giełdowy handel terminowy futures trading
giełdowy kontrakt terminowy forward contract
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement
sprzedawać na termin sell forward

Ze słowem "wykupu":

stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield

Ze słowem "obligacji":

prospekt emisyjny obligacji bond indenture
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
stopa procentowa obligacji coupon yield
stopa procentowa obligacji coupon rate
  Langol.pl