langol.pl » Biznes » Handel » termin wygaśnięcia umowy

Termin wygaśnięcia umowy po angielsku

termin wygaśnięcia umowy: date of expiry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "date":

data zamówienia date of order
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
data rozliczenia settlement date
termin rozliczenia settlement date
data otrzymania date of receipt

Ze słowem "termin":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
termin realizacji lead time
dotrzymywać terminu keep to a deadline
przestrzegać terminu keep to a deadline
ostateczny termin deadline
nieprzekraczalny termin deadline
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]
przeterminowany overdue
przeterminowany past due
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
termin ostateczny deadline
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "umowy":

przestrzegać umowy act in observance of a contract
  Langol.pl