langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » termin spłaty

Termin spłaty po angielsku

termin spłaty: redemption date Szukaj w Google

"redemption date" to także:

- termin wykupu

Inne:

zapłacić podatek w terminie pay a tax on time

Ze słowem "redemption":

stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield

Ze słowem "date":

dzień rozliczeniowy settlement date (US)
dzień rozrachunkowy settlement date (US)
obligacje długoterminowe long-dated bonds
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
antydatować backdate

Ze słowem "termin":

walutowe kontrakty terminowe currency features
akcja terminowa term share
termin płatności (obligacji) maturity
obligacje długoterminowe longs
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
długoterminowe papiery wartościowe longs
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe mediums
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
pożyczka krótkoterminowa call money
zwrot pożyczki krótkoterminowej repayment of call money
wykupić w określonym terminie repurchase within a specified period
wykupić przed terminem redeem prior to maturity
przed terminem [X] prior to [X]
kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy futures contract
trasakcja terminowa futures contract
giełdowy handel terminowy forward dealing
giełdowy handel terminowy futures trading
giełdowy kontrakt terminowy forward contract
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement
sprzedawać na termin sell forward
  Langol.pl