langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » termin płatności (obligacji)

Termin płatności (obligacji) po angielsku

termin płatności (obligacji): maturity Szukaj w Google

"maturity" to także:

- nasycenie rynku produktem
- dojrzałość
- termin płatności

Inne:

stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment

Ze słowem "maturity":

wykupić przed terminem redeem prior to maturity
termin wykupu obligacji bond's date of maturity

Ze słowem "termin":

walutowe kontrakty terminowe currency features
akcja terminowa term share
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacje długoterminowe longs
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
termin wykupu redemption date
termin spłaty redemption date
krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
długoterminowe papiery wartościowe longs
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe mediums
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
pożyczka krótkoterminowa call money
zwrot pożyczki krótkoterminowej repayment of call money
wykupić w określonym terminie repurchase within a specified period
przed terminem [X] prior to [X]
kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy futures contract
trasakcja terminowa futures contract
giełdowy handel terminowy forward dealing
giełdowy handel terminowy futures trading
giełdowy kontrakt terminowy forward contract
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement
sprzedawać na termin sell forward
  Langol.pl