langol.pl » Biznes » Bankowość » termin płatności

Termin płatności po angielsku

termin płatności: maturity Szukaj w Google
a także:
- payment term

"maturity" to także:

- nasycenie rynku produktem
- dojrzałość
- termin płatności (obligacji)

Inne:

[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
warunki płatności terms of payment
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
okres płatności period of payment
termin realizacji lead time
warunki płatności payment terms
przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] an extension

Ze słowem "termin":

krótkoterminowy papier dłużny commercial paper
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
terminowa transakcja walutowa forward exchange
krótkoterminowy kapitał spekulacyjny hot money
przeterminowany stale
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
dług krótkoterminowy short-term debt
weksel krótkoterminowy short-term bill
zobowiązania długoterminowe long-term liabilities
  Langol.pl