langol.pl » Biznes » Handel » termin dostawy

Termin dostawy po angielsku

termin dostawy: delivery date Szukaj w Google
a także:
- time of delivery

"delivery date" to także:

- data dostawy

Inne:

płatność przy odbiorze cash on delivery

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
płatność za pobraniem cash on delivery
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery

Ze słowem "date":

data zamówienia date of order
data rozliczenia settlement date
termin rozliczenia settlement date
termin wygaśnięcia umowy date of expiry
data otrzymania date of receipt

Ze słowem "termin":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
termin realizacji lead time
dotrzymywać terminu keep to a deadline
przestrzegać terminu keep to a deadline
ostateczny termin deadline
nieprzekraczalny termin deadline
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] bring forward from [x] to [y]
przeterminowany overdue
przeterminowany past due
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
termin ostateczny deadline

Ze słowem "dostawy":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
umowa dostawy supply contract
  Langol.pl