langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » tendencja zniżkowa rynku

Tendencja zniżkowa rynku po angielsku

tendencja zniżkowa rynku: bear market Szukaj w Google

"bear market" to także:

- rynek o tendencji zniżkowej
- bessa
- rynek wykazujący tendencję zniżkową

Inne:

Ze słowem "bear":

gra na zniżkę bear position
spekulacja na zniżkę bear position
sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
spadek notowań giełdowych bear slide
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
zniżkowy bearish
zniżkujący bearish
spekulant grający na zniżkę bear
gracz na zniżkę bear
przewidywać bessę predict a bear market
obligacja na okaziciela bearer bond
weksle na okaziciela bearer bill
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "market":

po cenie rynkowej at market
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek zwyżkujący bull market
zwyżka kursów na rynku bull market
hossa bull market
spekulant manipulujący rynkiem market maker
wycofać się z rynku pull out of the market
animator obrotu giełdowego market maker
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny indeks giełdy leading share index on the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek o tendencji zwyżkowej bull market

Ze słowem "tendencja":

tendencja zwyżkowa upturn

Ze słowem "rynku":

nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
  Langol.pl