langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » tekst główny reklamy

Tekst główny reklamy po angielsku

tekst główny reklamy: body copy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "copy":

tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama negatywna knocking copy
autor tekstów reklamowych copy writer
egzemplarz bezpłatny complimentary copy
autor tekstu reklamowego copywriter

Ze słowem "reklamy":

układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
człowiek od reklamy adman
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
osoba zakupująca reklamy media buyer
skuteczność reklamy promotional effectiveness
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl