langol.pl » Nauki » Statystyka » tabela rozkładu częstości

Tabela rozkładu częstości po angielsku

tabela rozkładu częstości: frequency distribution table Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "frequency":

częstość frequency
częstotliwość frequency
rozkład częstości [jakiejś zmiennej] frequency distribution [for some variable]
krzywa częstości frequency curve
krzywa częstości frequency curve

Ze słowem "distribution":

rozkład z wieloma modami multimodal distribution
rozkład normalny normal distribution
rozkład skośny skewed distribution

Ze słowem "tabela":

tabela wielodzielcza cross tabulation
  Langol.pl