langol.pl » Biznes » Zawody » szukać pracy

Szukać pracy po angielsku

szukać pracy: look for work Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "look":

szukać [czegoś] look for [sth]

Ze słowem "pracy":

zostać zwolnionym [z pracy] get sacked [from a job]
  Langol.pl