langol.pl » Biznes » Bankowość » sztywny kurs wymiany

Sztywny kurs wymiany po angielsku

sztywny kurs wymiany: fixed exchange rate Szukaj w Google

"fixed exchange rate" to także:

- stały kurs wymiany

Inne:

Ze słowem "fixed":

stałe oprocentowane fixed rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage

Ze słowem "exchange":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
środek wymiany medium of exchange
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "rate":

oprocentowanie pożyczki lending rate
oprocentowanie kredytu lending rate
bazowa stopa oprocentowania base rate
podstawowa stopa oprocentowania base rate
stawka podstawowa base rate
preferencyjna stopa procentowa prime rate
minimalna stopa dyskontowa minimum lending rate
stopa dyskontowa discount rate
stopa dyskontowa weksli bill rate
stopa wekslowa bill rate
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
uzyskać płynność finansową generate liquidity
uzyskiwać generate
tworzyć generate
generować generate
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
zmienna stopa procentowa floating rate
zmienne oprocentowanie floating rate
zmienna stopa procentowa variable rate
zmienne oprocentowanie variable rate
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
klient instytucjonalny corporate customer
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
oprocentowanie pożyczonego kapitału borrowing rate
kurs rate
stawka rate
stopa rate

Ze słowem "wymiany":

kantor wymiany walut bureau de change
  Langol.pl