langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » sztucznie niskie ceny

Sztucznie niskie ceny po angielsku

sztucznie niskie ceny: artificially low prices Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "low":

katalog firm Yellow Pages
plansza podświetlana blow-up
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages

Ze słowem "prices":

rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
ceny detaliczne retail prices

Ze słowem "ceny":

wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
  Langol.pl