langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » szkolić wewnętrznie

Szkolić wewnętrznie po angielsku

szkolić wewnętrznie: train internally Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "train":

szkolenie zawodowe vocational training
napięcie nerwowe nervous strain
napięcie nerwowe z powodu [x] nervous strain of [x]
szkolenie training
program szkoleń training program
szkolić train
kształcić train
kształcić się na [prawnika] train as [a lawyer]
praktykant trainee
stażysta trainee
kurs szkoleniowy training course
ośrodek szkoleniowy training centre
przekwalifikowanie retraining
przekwalifikować retrain
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
szkolenie w [czymś] training in [sth]
wewnętrzne szkolenie in-service training
szkolenie wprowadzające introduction training
szkolenie zawodowe professional training
okres szkolenia training period
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
szkolenie w zakresie zarządzania management training
szkolenie w miejscu pracy on the job training

Ze słowem "internally":

wewnętrznie internally
  Langol.pl