langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » szkolenie zawodowe

Szkolenie zawodowe po angielsku

szkolenie zawodowe: professional training Szukaj w Google
a także:
- vocational training

Inne:

Ze słowem "professional":

zawodowy professional
profesjonalny professional
grupa zawodowa professional group
kwalifikacje zawodowe professional qualifications

Ze słowem "training":

szkolenie training
program szkoleń training program
kurs szkoleniowy training course
ośrodek szkoleniowy training centre
przekwalifikowanie retraining
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
szkolenie w [czymś] training in [sth]
wewnętrzne szkolenie in-service training
szkolenie wprowadzające introduction training
okres szkolenia training period
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
szkolenie w zakresie zarządzania management training
szkolenie w miejscu pracy on the job training

Ze słowem "zawodowe":

program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
zajęcia szkolenia zawodowego vocational instruction classes
zajęcia nauczania zawodowego vocational instruction classes
niezależne związki zawodowe independent unions
  Langol.pl