langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » szkolenie w zakresie zarządzania

Szkolenie w zakresie zarządzania po angielsku

szkolenie w zakresie zarządzania: management training Szukaj w Google

"management training" to także:

- kształcenie w zakresie zarządzania

Inne:

Ze słowem "management":

zarządzanie relacjami relationship management

Ze słowem "training":

szkolenie zawodowe vocational training
szkolenie training
program szkoleń training program
kurs szkoleniowy training course
ośrodek szkoleniowy training centre
przekwalifikowanie retraining
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
szkolenie w [czymś] training in [sth]
wewnętrzne szkolenie in-service training
szkolenie wprowadzające introduction training
szkolenie zawodowe professional training
okres szkolenia training period
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl