langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » szkolenie poza pracą

Szkolenie poza pracą po angielsku

szkolenie poza pracą: off-the-job training Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "training":

szkolenie zawodowe vocational training
szkolenie training
program szkoleń training program
kurs szkoleniowy training course
ośrodek szkoleniowy training centre
przekwalifikowanie retraining
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie w [czymś] training in [sth]
wewnętrzne szkolenie in-service training
szkolenie wprowadzające introduction training
szkolenie zawodowe professional training
okres szkolenia training period
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
szkolenie w zakresie zarządzania management training
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl