langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » szczegółowy plan działania

Szczegółowy plan działania po angielsku

szczegółowy plan działania: detailed plan for future action Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "plan":

planować intend
spowodować szybki start samolotu scramble a plane

Ze słowem "future":

w najbliższej przyszłości in the nearest future

Ze słowem "action":

podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
  Langol.pl