langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » szczególne rodzaje ryzyka

Szczególne rodzaje ryzyka po angielsku

szczególne rodzaje ryzyka: particular risks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "particular":

ze szczególnym odniesieniem do [czegoś] with particular reference to [sth]

Ze słowem "risks":

eliminować ryzyko eliminate risks

Ze słowem "ryzyka":

kapitał wysokiego ryzyka venture capital
kapitał wysokiego ryzyka risk capital
  Langol.pl