langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » szantaż akcyjny

Szantaż akcyjny po angielsku

szantaż akcyjny: greenmailing Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "akcyjny":

nominalny kapitał akcyjny nominal share capital
kapitał akcyjny spółki authorized share capital
emitowany kapitał akcyjny issued share capital
udział w kapitale akcyjnym equity stake
  Langol.pl