langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » szacunek szkód

Szacunek szkód po angielsku

szacunek szkód: estimate of damages Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "damages":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
  Langol.pl