langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » system wypłat za chorobowe

System wypłat za chorobowe po angielsku

system wypłat za chorobowe: sick pay plan Szukaj w Google
a także:
- sick-pay scheme

Inne:

Ze słowem "sick":

zwolnienie lekarskie sick leave
być na zwolnieniu lekarskim be on sick leave
urlop chorobowy sick leave

Ze słowem "pay":

otrzymywać najniższe wynagrodzenie rank lowest on pay scales
płacić w systemie akordowym pay on a piece rate basis
płacić podwójną stawkę pay double time
dodatkowa płaca za pracę na innej zmianie additional shift pay
płaca netto take-home pay
wynagrodzenie w czasie urlopu wychowawczego maternity pay
odliczenia ustawowe od pensji statutury deductions from pay
płaca według kompetencji merit pay
równa płaca equal pay
odprawa severance pay
zasiłek strajkowy strike pay
wypłata zaległej pensji back pay
płaca pay
pakiet płacowy pay envelop
formuła płacowa pay formula
wzrost płacy za zasługi pay increase for merit
negocjacje płacowe pay negotiations
wypłata za wyniki pracy payment by results
lista płac payroll
pasek płacowy payslip
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
płaca zaległa back pay
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
minimalna stawka płacy minimum rate of pay
płaca za godziny nadliczbowe overtime pay
płaca za nadgodziny overtime pay

Ze słowem "plan":

system emerytalny pension plans
plan podwyżek salary increment plan
domagać się wyjaśnień demand an explanation
planista planner
zdolności planowania planning skills

Ze słowem "system":

system sugestii suggestion scheme
system emerytalny pension scheme
indywidualny system emerytalny private pension scheme
  Langol.pl