langol.pl » Biznes » Bankowość » system waluty złotej

System waluty złotej po angielsku

system waluty złotej: gold standard Szukaj w Google

"gold standard" to także:

- standard złota

Inne:

Ze słowem "gold":

sztaby złota gold bullion

Ze słowem "system":

system przelewowy giro system
system czekowy checking system
elektroniczny system bankowy electronic banking
system bankowy banking system

Ze słowem "waluty":

waluty obce foreign exchange
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
  Langol.pl