langol.pl » Biznes » Rolnictwo » system gospodarki rolnej

System gospodarki rolnej po angielsku

system gospodarki rolnej: farming system Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "farming":

intensywna gospodarka rolna high farming
ekstensywna gospodarka rolna low farming
rolnictwo ekologiczne organic farming
gospodarka rolna farming
rolnictwo farming
poziom gospodarowania farming level
model gospodarki rolnej farming model
sektor rolny farming sector
rolnictwo towarowe commodity farming
rolnictwo ekologiczne ecological farming

Ze słowem "system":

systemy ochrony nasion seeds protection systems
systemy ochrony zbiorów crops protection systems

Ze słowem "rolnej":

środki do produkcji rolnej agricultural inputs
wydajność produkcji rolnej agricultural productivity
  Langol.pl