langol.pl » Biznes » Bankowość » system czekowy

System czekowy po angielsku

system czekowy: checking system Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "checking":

rachunek bieżący checking account
rachunek bieżący checking account

Ze słowem "system":

system przelewowy giro system
elektroniczny system bankowy electronic banking
system waluty złotej gold standard
system bankowy banking system
  Langol.pl