langol.pl » Biznes » Bankowość » system bankowy

System bankowy po angielsku

system bankowy: banking system Szukaj w Google

Inne:

elektroniczny system bankowy electronic banking

Ze słowem "banking":

usługi bankowe banking services
bankowość elektroniczna electronic banking
telebankowość telebanking
bankowość telefoniczna telebanking
bankowość domowa home banking
tajemnica bankowa banking secrecy

Ze słowem "system":

system przelewowy giro system
system czekowy checking system
system waluty złotej gold standard

Ze słowem "bankowy":

skarbiec bankowy vault
sejf bankowy vault
rachunek bankowy account
depozyt bankowy deposit
urzędnik bankowy bank officer
urzędnik bankowy bank clerk
kredyt bankowy bank credit
depozyt bankowy bank deposit
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
sektor bankowy bank sector
przelew bankowy bank transfer
  Langol.pl