langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » świadomość produktu

świadomość produktu po angielsku

świadomość produktu: awareness of a product Szukaj w Google

"awareness of a product" to także:

- wiedza o produkcie

Inne:

Ze słowem "awareness":

świadomość marki brand awareness
budować [swoją] świadomość marki build [one's] brand awareness

Ze słowem "product":

produkt konkurencyjny rival product
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
produkt flagowy flagship product
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
wyrób markowy branded product
wyroby substytucyjne substitute products
wyrób niemarkowy unbranded product
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
wyroby konkurencyjne competitive products
modny wyrób fashion product
wyroby własnej marki own brand products
wyrób prestiżowy prestige product
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
wizerunek produktu product image
cykl życia wyrobu product life cycle
kierownik produkcji product manager
zorientowany na produkt product oriented
polityka produkcji product policy
  Langol.pl