langol.pl » Biznes » Zarządzanie » świadoma decyzja

świadoma decyzja po angielsku

świadoma decyzja: informed decision Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "informed":

świadomy wybór informed choice
świadoma opinia informed opinion

Ze słowem "decision":

decyzje do podjęcia decisions to be made
podjąć decyzję make a decision
decyzja decision
zdyscyplinowany proces podejmowania decyzji disciplined decision-making process
decyzja menedżerska managerial decision
podejmować decyzje zakupowe make purchase decisions
kierownicze decyzje executive decisions
niezdecydowanie indecision
[coś] wpływa na proces decyzyjny [sth] affects decision making process
proces decyzyjny decision making process
  Langol.pl