langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia po angielsku

suma ubezpieczenia: amount insured Szukaj w Google
a także:
- sum assured
- sum insured

"amount insured" to także:

- kwota ubezpieczenia

Inne:

zakres ubezpieczenia cover
kwota ubezpieczenia insured value
ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy

Ze słowem "insured":

ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
wartość ubezpieczenia insured value
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
ubezpieczony insured
reasekurowany reinsured

Ze słowem "ubezpieczenia":

pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
umowa ubezpieczenia contract of insurance
kwota ubezpieczenia sum assured
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia na życie life policy
umowa ubezpieczenia insurance contract
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl