langol.pl » Biznes » Handel » suma faktury

Suma faktury po angielsku

suma faktury: amount of an invoice Szukaj w Google
a także:
- invoice amount

"amount of an invoice" to także:

- wartość faktury

Inne:

kwota faktury invoice amount
rozliczenie faktury settlement of the invoice
błąd na fakturze error on an invoice

Ze słowem "amount":

wynosić [x] amount to [x]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] remit [some amount] to [somewhere]
kwota amount

Ze słowem "invoice":

faktura pro forma pro forma invoice
faktura handlowa commercial invoice
faktura konsularna consular invoice
zafakturować invoice
faktura invoice
zapłata faktury settlement of the invoice
cena fakturowa invoice price
cena na fakturze invoice price
faktura zakupu purchase invoice
faktura handlowa sales invoice
przedstawić fakturę submit an invoice
  Langol.pl