langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » sukcesy i porażki

Sukcesy i porażki po angielsku

sukcesy i porażki: successes and failures Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

zaległa kwota outstanding amount
odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
mikrotelefon handset
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
wzajemne zrozumienie mutual understanding

Ze słowem "failures":

niepowodzenia w [czymś] failures in [sth]
  Langol.pl