langol.pl » Ogólne » Ogólne » sugerować, że [coś]

Sugerować, że [coś] po angielsku

sugerować, że [coś]: imply that [sth] Szukaj w Google

Inne:

[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]

Ze słowem "that":

podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] where there is a reason to fear that [sth]
założyć że [coś] posit that [sth]
  Langol.pl