langol.pl » Ogólne » Ogólne » stwarzać zagrożenie dla kogoś

Stwarzać zagrożenie dla kogoś po angielsku

stwarzać zagrożenie dla kogoś: pose a threat to [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pose":

[robić coś] w celu [uzyskania czegoś] [do sth] with the purpose of [achieving sth]
stawiać pytanie pose a question

Ze słowem "threat":

zagrozić to threaten
zagrażać threaten
zagrożenie threat

Ze słowem "dla":

odzwierciedlać mirror
być przeszkodą dla [czegoś] be a hindrance to [sth]
przejście dla pieszych crossing
być odpowiednim dla [czegoś] be appropriate for [sth]
  Langol.pl