langol.pl » Biznes » Zarządzanie » struktura zadaniowa

Struktura zadaniowa po angielsku

struktura zadaniowa: work breakdown structure Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "work":

praca przynosząca wartość value-producing work
praca kierownicza managerial work
nudna ale konieczna praca do wykonania legwork
wypracować wspólną strategię work out a common strategy

Ze słowem "structure":

struktura zarządzania managerial structure
  Langol.pl