langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna po angielsku

struktura organizacyjna: organizational structure Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "organizational":

zdolności organizacyjne organizational skills
umiejętności organizacyjne organizational skills

Ze słowem "structure":

struktura płac wage structure

Ze słowem "struktura":

strukturalny structural
bezrobocie strukturalne structural unemployment
  Langol.pl