langol.pl » Biznes » Internet » strona wyników wyszukiwania w wyszukiwarce

Strona wyników wyszukiwania w wyszukiwarce po angielsku

strona wyników wyszukiwania w wyszukiwarce: search engine results page Szukaj w Google

"search engine results page" to także:

- SERP

Inne:

Ze słowem "search":

strona wyników wyszukiwania search engine result page, SERP

Ze słowem "page":

intro serwisu internetowego splash page
strona docelowa landing page

Ze słowem "wyszukiwania":

płatne wyniki wyszukiwania paid listing
  Langol.pl