langol.pl » Biznes » Rachunkowość » strona pasywów

Strona pasywów po angielsku

strona pasywów: liabilities side Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "liabilities":

zobowiązania liabilities
zobowiązania bieżące current liabilities
bieżące zobowiązania current liabilities
aktywa i pasywa assets and liabilities
pasywa liabilities
zobowiązania liabilities

Ze słowem "side":

strona debetowa debit side
strona kredytowa credit side
  Langol.pl